top of page

Gospodarski potencial občine 

V občini Moravče je bila nekdaj najpomembnejša gospodarska dejavnost kmetijstvo. Danes morda nezaželena panoga, morda nerazumljena, a prepričan sem, da bomo v prihodnjih mesecih in letih spoznali, kako pomembna je lastna samooskrba. Kmetijstvo daje naši dolini pomemben kulturni pečat ter oblikuje naš način življenja. Imamo dobro ohranjene  kmetijske površine, četudi naše področje zaznamuje slabša rodovitna prst ter posestna razdrobljenost. Želim si, da bi za čas mojega mandata v naši občini zaživelo vsaj nekaj kmetij, ki bi oskrbovale s hrano naše javne zavode (šole, vrtce, bodoči dom starejših občanov…) ter naše občanke in občane. Posebej si želim, da bi k oživitvi kmetij prispevali mladi in mlade družine. 

Ko govorimo o gospodarskem potencialu občine, ne moremo mimo dejstva, da je daleč največji zaposlovalec v občini podjetje Termit, kjer kot tehnični vodja delam tudi sam. Panoga, kjer deluje podjetje Termit, je v tem letu pod veliko preizkušnjo. Energetska kriza in nestabilne razmere na trgu so in bodo močno prizadele livarsko industrijo, ki je največji kupec izdelkov podjetja Termit. Občina naj nazaj vzpostavi konstruktivno sodelovanje in dialog z največjim zaposlovalcem v občini, ki  se bori za vsako delovno mesto. Kot tehnični vodja podjetja namreč vem, da podjetje deluje po najvišjih okoljskih standardih in zagotavlja delo 160 ljudem v občini. To je 160 družin in preko 500 ljudi. Skupaj smo Moravška dolina in skupaj moramo skrbeti za (gospodarski) razvoj občine.

 

Drugi največji zaposlovalec v občini je osnovna šola z vrtcem, kjer je zaposlenih preko 100 ljudi. Ostala delovna mesta so del manjših podjetij, večinoma gre za delo v gradbeništvu, vgradnja pohištva ter inštalacij, prevozništvu, obdelava kovin ipd. Spodbujati je potrebno predvsem obrtnike in manjše podjetnike, da ostanejo v občini – lokalna samouprava ima tukaj omejene pristojnosti, lahko pa denimo ponudi subvencije za novoustanovljeno podjetje v občini ali ponudi subvencije za poslovne prostore v občini. Občina lahko ponudi pomoč pri komunalni ureditvi prostorov. Vsem oblikam pomoči sem naklonjen, a bi se pred uvedbo takih ukrepov posvetoval z delujočimi podjetniki v občini. Včasih namreč podjetniki potrebujejo popolnoma druge rešitve.

 

Naloga občine je, da denimo po vzoru Kočevja, v svoj prostor privabi novo investicijo. A zato mora graditi spodbudno podjetniško okolje, predvsem za mlada podjetja, ki jih Moravče zanimajo tudi zaradi bližine Ljubljane.

 

Kot župan si bom prizadeval, da bi zagonska ali start-up podjetja sedež imela prav v Moravčah. 

Prav tako si bom prizadeval, da se občina nemudoma loti ključnih investicij. To so:

 1. Čim prejšnje dokončanje prizidka osnovne šole ter izgradnja igrišča ob osnovni šoli.

 2. Izgradnja obvoznice. Občina mora sodelovati pri pridobitvi zemljišč in koordinaciji z Ministrstvom za infrastrukturo.

 3. Nadaljevali bomo razgovore z Ministrstvom za delo, družino in enake možnosti, glede izgradnje Doma za starejše občane.

 4. Posodobitev centralne čistilne naprave v Moravčah.

 5. Sofinanciranje kanalizacijskega priključka pri novogradnjah (in ostalih priključkih).

 6. Ureditev centra Moravč – trško jedro.

 7. Dokončanje obnove poslovilne vežice na pokopališču.

 8. Napeljava optike.

 9. Razširitev Zdravstvenega doma z vključitvijo lekarne po dogovoru z ZD Domžale.

 10. Izdelava potrebne prostorske dokumentacije (OPPN).

 11. Vzpodbuditi izgradnjo sončnih elektrarn na saniranih območjih, kjer bi lahko dosegli potrebno energetsko samooskrbo. 

 

V času energetske krize mora občina razmisliti o pomoči socialno ogroženim.

bottom of page