top of page

Komunalna in
cestna infrastruktura

Zavzemam se za boljšo infrastrukturo naše občine. Napočil je čas, da občina skladno s svojimi pristojnostmi komunalno opremi celotno občino, saj pomemben del naše občine ni primerno komunalno opremljen. Občina obenem potrebuje sodobno centralno čistilno napravo, saj trenutne tri manjše čistilne naprave (Moravče - Zalog, Krašce in Peče) ne zadostujejo. Potrebno je  poskrbeti za kontinuirano vzdrževanje kanalizacijskega omrežja.

Slovenija je tretja najbolj vodnata država v Evropski Uniji in ena izmed redkih držav na svetu, ki ima zapisano pravico do pitne vode v svoji ustavi. Kljub temu pomemben del naše občine nima vodovoda oziroma je ta v slabem stanju. 

 

Poskrbeti je potrebno za kontinuirano vzdrževanje vodovodnega omrežja ter obnoviti vodovodne objekte v občini. 

Naša občina je na križišču pomembnih cestnih povezav, saj ima izredno strateško lego. Obenem to pomeni, da moramo bolj natančno skrbeti za vzdrževanje občinskih cest. Želim si, da primerno izboljšamo cestne odseke, ki so v pristojnosti občine.

 

Kot občan, pa tudi kot oče petih otrok, vem, kako pomembno je, da v naši občini poskrbimo za več pločnikov in s tem varnost pešcev. Menim, da morajo biti nizki, saj starejši na višje težko stopijo. 

 

Potrebujemo tudi več prehodov za pešce, ki pa morajo biti primerno osvetljeni z javno razsvetljavo. 

 

Ob tem poudarjam, da Moravče potrebujejo obvoznico. Že desetletja občanke in občani poslušamo o tem, da je naš center preveč prometno obremenjen in da prebivalci posledično ne preživimo več časa v starem trškem jedru. Žal se investicijski cikel venomer odlaša. Podpora Ministrstva za infrastrukturo je bila dana.

Trenutno pa se pripravljajo prostorski akti in projektna dokumentacija. V našem mandatu bomo z gradnjo obvoznice pohiteli in jo dokončali. 

 

Prav tako to velja za rekonstrukcijo glavne državne ceste skozi Moravško dolino od Želodnika do Drtije.

bottom of page