top of page

Nov začetek za mlade

Mladi so prihodnost vsake občine. Kot oče petih otrok vem, da so bile njihove potrebe v zadnjih letih zanemarjene. Zato jim je potrebno sedaj nameniti posebno pozornost, predvsem pa jim prisluhniti. 

Vem, da mladi potrebujejo prostor za medvrstniško druženje, zabavo in igro. V Moravčah primanjkuje primernega prostora, kjer bi se lahko mladi neobremenjeno družili. Občina mora prečesati svoje objekte in premisliti, kam bi lahko umestila mladinsko organiziranje.

 

Dodelili bomo višja sredstva društvom za organizacijo prireditev, dogodkov in  delavnic, ki delujejo na področju mladih.

 

Žalosti me dejstvo, da toliko mladih veliko časa preživi ob elektronskih napravah. Zavzemam se za to, da obstoječe nogometno igrišče dopolnimo z drugimi športnimi površinami kot so odbojkarsko igrišče na mivki, igrišče za košarko in mali nogomet ter prostorom za rekreacijo. Športne površine morajo zaživeti in tudi občina mora pokazati interes ter spodbujati mlade, da igrišča uporabljajo. Uvedel bi županski turnir in mlade tako dodatno spodbudil, da vsaj enkrat letno pridejo na igrišča.

Glede na tradicijo uspehov skakalnega športa bomo nadaljevali z izgradnjo Skakalnega centra Belnek. To bo tudi celostna ponudba priljubljenega zimskega športa; skoki, tek na smučeh, drsališče... 

 

Zavzemali se bomo, da mladi iz občine ne bodo odhajali, ampak bodo prišli novi občani. Lega Občine Moravče je izjemna. Streljaj stran je Ljubljana. Oprostitev plačila priključkov, izgradnja optike in ureditev prometne infrastrukture je samo del našega strateškega načrta priseljevanja mladih. Zavzemal se bom, da se na Občini Moravče in v javnih zavodih občine spodbuja opravljanje pripravništev mladih posameznikov. Prav tako si želim povečati število javnih del, kjer sodelujejo dlje časa brezposelni mladi.

Želim si, da bi ključna podjetja v Občini vnovič premislila o uvedbi kadrovskih štipendij, saj je to izjemen mehanizem, ki poveže občana s podjetjem. Kot župan bom pozval podjetja k temu ukrepu.

Ena od idej in praks mnogih občin po Sloveniji je, da nagradijo posebne dosežke osnovnošolcev, dijakov in študentov. Z ustanovljenim skladom za mlade bi se njihovo prizadevanje po znanju še povečalo in tudi občinska skupnosti bi jim tako pokazala, da njihov razvoj podpira. 

 

Odselitev od staršev je eden temeljnih korakov na poti do osamosvajanja mladega posameznika. Odstotek mladih v starosti od 18 do 34 let, ki še vedno živijo pri starših, v Sloveniji dosega 67.9 %, kar nas uvršča na drugo mesto med državami EU-27. Občina Moravče potrebuje jasno stanovanjsko politiko na področju mladih. 

Mladi niso le naša prihodnost, ampak so tudi naša sedanjost. Moravška dolina nosi ogromno potenciala, znanja, inovativnosti in ustvarjalnosti v naši mladini. Mnogi to dokazujejo zunaj občinskih meja na raznih projektih po fakultetah, razpisih države, podjetij itd. Veliko lahko z ustreznim dialogom in v spodbudnem okolju prispevajo tudi k razvoju domačega kraja. Zakaj bi namreč iskali ideje drugod, če pa jih v obilju nosijo prav domačini sami. S tem bi se tudi krepilo sožitje in vez mladih k pripadnosti lastni občini. Naj bo mladim občina prostor, kjer bodo slišani in upoštevani. Skupaj z njimi lahko naredimo sedanjost in pa tudi dediščino kraja zanimivo za prihodnje generacije. 

 

Pri vsem tem pa ne pozabljam na starejše občanke in občane. Ustvariti jim moramo mirno in aktivno življenje. Zavzemal se bom, da jim bomo omogočili:

 

  • Druženja 

  • Družabna srečanja

  • Prostor za vsakodnevno rekreiranje

  • Pomoč po potrebi  (prevoz, zdravniška in vsakodnevna oskrba, urejanje okolice…)

bottom of page