top of page
SKUPINSKA VSI (3 of 4).jpg

Moja ekipa

Zadnja leta kot domačin in občan težko opazujem negativnost, ki se je naselila v našo Moravško dolino. Težko opazujem te delitve, ta nemir in tesnobo. Želim si, da bi v naših vaseh ponovno vladala mir in složnost. Da bi v naših vaseh spet govorili o prihodnjih projektih in mostovih, ki jih gradimo dejansko in metaforično. Želim si, da vnovič postanemo skupnost, da združeni našo moravško dolino postavimo na zemljevid razvoja in prijetnega življenja. Samo streljaj smo odmaknjeni od centra Slovenije, samo streljaj od služb, ki jih potrebujejo mlade družine. Ustvarimo Moravško dolino kot razvojno dolino in odskočno desko za vse mlade, ki iščejo svoj nov dom. Bodimo drug drugemu sosed. Ravnajmo skrbno in transparentno z našim skupnim občinskim premoženjem. Bodimo vključujoči.

Nihče se ne bo zavestno naselil v dolino delitev. Presegajmo te umetne ustvarjene delitve in skupaj začnimo znova. 

 

Za nov začetek potrebujemo novo ekipo.

 

S somišljeniki, s prijateljicami in prijatelji smo oblikovali listo Združena moravška dolina.

 

Spoznajte nas, vaše sosede, ki smo »Združena moravška dolina«:​

1. Roman Capuder.jpg

1. Roman Capuder, Moravče

Delovno mesto: Tehnični vodja

Lovec, lovski rogist, godbenik, pevec, ključar, ljubitelj narave, član Planinskega društva Moravče

"Svoje poslanstvo občinskega svetnika in župana vidim v povezovanju med raznimi subjekti v občini s ciljem, da se zagotovi mirno, kulturno in složno sobivanje vseh občanov. V naši občini je čas za usklajeno, pregledno in strpno delovanje na vseh področjih. Prisluhniti nameravam vsem občanom in s konstruktivnim dialogom reševati vsakodnevne težave in probleme."

2. Alenka Capuder.jpg

2. Alenka Capuder, Moravče

Izobrazba: Diplomirani ekonomist poslovnih ved

Delovno mesto: Študentka na podiplomskem študiju

Skavtinja, animatorka, članica KID Limbar, pevka

"Mladi smo pomemben člen skupnosti, arterija naše občine. Kot kandidatka se bom zavzemala za njihov/naš glas, predvsem na aktivnosti mladih v raznih društvih. Želim si, da bi tudi mlade vzeli resno. Prav tako je moj glas namenjen za kulturo, za katero se mi zdi, da je v zadnjih letih v Moravčah zamrla, in ne le zaradi Covid-19 krize. Potrebujemo resno podporo in pomoč s strani občine. Ne sme ostati le pri besedah in praznih obljubah, štejejo dejanja.​​"

3. Jani Avbelj.jpg

3. Jani Avbelj, Peče

Izobrazba: Avto elektrikar

 

Delovno mesto: Rudarski nadzornik

 

Prostovoljni gasilec, predsednik PGD Peče, član nadzornega odbora Gasilske zveze Moravče, član KŠD Peče, član krajevne skupnosti Peče in član Župnijskega pastoralnega sveta Peče

"Kot prostovoljni gasilec vidim veliko potrebo po komunikaciji med občino in prostovoljnimi društvi. Ljudi, ki namenjajo svoj prosti čas za dober namen, je treba spodbujati. Le tako bomo nadaljevali tradicijo prostovoljstva za nadaljnje rodove."

4. Tatiana Javoršek.jpg

4. Tatiana Javoršek, Moravče

Izobrazba: Ekonomski komercialni tehnik

 

Delovno mesto: komercialist

 

Pevka, ljubiteljica knjig, filmov, potovanj in živali

"Že dvajset let se na področju stanovanjske rešitve za mlade in mlade družine ni naredilo nič. Nujno je, da občina prične z načrti za gradnjo stanovanj in enodružinskih hiš za mlade družine."

5. Boštjan Luznar.jpg

5. Boštjan Luznar, Serjuče

Izobrazba: Univerzitetni diplomirani inženir agronomije

 

Delovno mesto: kmetovalec

 

Predsednik Kmetijske zadruge Cerklje, predsednik govedorejskega društva Domžale ter tajnik Sadjarskega društva Gorenjske, zborovodja, organist, član Turističnega društva Moravče

"Kot nosilec kmetije, kjer se ukvarjamo s sadjarstvom in govedorejo, lahko zaradi svojih znanj in izkušenj, doprinesem predvsem na področjih kmetijstva in gospodarstva ter ohranjanja kulturne in naravne dediščine. Sem tudi predsednik Kmetijske zadruge Cerklje, predsednik govedorejskega društva Domžale ter tajnik Sadjarskega društva Gorenjske, zato poznam težave in probleme, s katerimi se soočajo kmetovalci."

6. Petra Capuder.jpg

6. Petra Capuder, Pogled

Izobrazba: Univerzitetni diplomirani inženir geografije

Delovno mesto: Uradnica-svetovalka

Ljubiteljica narave in športnica

"Naši najmlajši so prihodnost naše občine. Zato je pomembno, da jim zagotovimo prijetno in varno okolje v vrtcu, šoli in okolici, v katerem bodo lahko razvijali svoje talente, pridobivali nove veščine ter krepili socialne spretnosti."

7. Franci Malin.jpg

7. Franci Malin, Straža

Izobrazba: Doktor kemijske znanosti

Delovno mesto: Razvojnik

Namestnik poveljnika v PDG Moravče, član upravnega odbora in predsednik komisije za odlikovanja v PGD Moravče, predsednik Kulturnega društva Tine Kos Moravče ter član svetnih in prosvetnih pevskih zborov, član uredniškega odbora Moravških novic, član Gospodarskega odbora občine Moravče, delo na domači kmetiji.

"Kot kandidat svetniške liste ZMD se bom najbolj prizadeval/udejstvoval na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane (nujna izboljšava statusa kmeta, mladim približati delo na kmetijah, pomoč kmetom ob naravnih katastrofah), kulture (posodobiti prostore Kulturnega doma, zagotoviti prostore za delovanje pevskih društev) in športa (izgradnja športno skakalnega centra v Belneku)."

8. Jožica Šlibar.jpg

8. Jožica Šlibar, Moravče

Izobrazba: Gostinski tehnik

 

Delovno mesto: Upokojenka

 

Članica v PGD Moravče, vključena v delo Karitas in krasilk v župniji Moravče, članica društva Šola za zdravje, članica bralne skupine Eleganca besed v knjižnici Moravče

 

"Kar nekaj let je že minilo, da delovne obveznosti v službi niso več moja skrb. Ugotavljam, da v tem življenjskem obdobju lahko postorim mnogo stvari, za kar v preteklosti ni bilo časa. Hkrati pa opažam tudi stiske starejših in bolnih, ki se kar ne znajdejo v novem življenjskem obdobju. V svetniški skupini Združena moravška dolina, se bom v primeru izvolitve zavzemala za upokojence in starejše, ki si zaslužimo boljšo kakovost tretjega življenjskega obdobja. Bolj se bom zanimala tudi za društvene dejavnosti, ki čas po upokojitvi mnogim sigurno polepšajo."

9. Žan Gregorič.jpg

9. Žan Gregorič, Soteska

Izobrazba: Lesarski tehnik

 

Delovno mesto: Razvojnik v mizarski delavnici

 

Animator, pevec

"Zavzemal se bom za mlade. Mladi že dalj časa potrebujemo lokacijo za druženje in za to namenjene prostore in igrišča. Zavzemam se za igrišče in v prihodnosti za nov mladinski dom, ki bi ga lahko koristili mladi in tudi društva, ki združujejo mlade. Veliko mlajših hodi na igrišča izven Moravč, ki so jim težje dostopna, zato dajmo mladim generacijam možnost druženja, športanja in gibanja tudi v naši občini."

10. Jože Zupančič.jpg

10. Jože Zupančič, Katarija​

Izobrazba: Strojni tehnik

Delovno mesto: Vzdrževalec strojev

 

Dejaven član v Župnijskem pastoralnem svetu Moravče, dejaven član v Krajevni skupnosti Dešen in krajevni skupnosti Velika vas, aktiven v gradbenih odborih pri izgradnji telefonije, cest, vodovoda, pri popravilu cerkva in gradnji doma duhovnih vaj sv. Mohor

"Kot svetnik se bom zavzemal za komunalne rešitve. Potrebno je zgraditi vodovod, kjer ga še ni, prav tako kanalizacijo ter manjše čistilne naprave v večjih krajih. Rekonstruirati in asfaltirati je potrebno vse makadamske ceste, ki vodijo do družin, kjer živijo naši občani. Zgraditi pločnike, kjer se da in kjer je to nujno potrebno za večjo varnost vseh."

11. Ana Marija Vučko.jpg

11. Ana Marija Vučko, Zgornji Prekar

Izobrazba: Ekonomsko komercialni tehnik

 

Delovno mesto: Uslužbenka v vzgojno-varstveni ustanovi

 

Članica Župnijskega pastoralnega sveta Moravče, bralka Božje besede, pevka, članica Planinskega društva Moravče in Društva krajanov Dešen, prostovoljka pri PROSTOFER.

"Zavzemala se bom za spoštovanje vrednot, predvsem za odprt dialog, strpnost in mirno sožitje. Vemo, da smo si vsi različni, zato je potrebno imeti razumevanje in spoštovanje tudi do različno mislečih. Le, če stopimo skupaj, lahko dosežemo cilje hitro, pregledno in tako, kot smo si jih zadali. Sem za nov začetek!"

12. Roman Novak.jpg

12. Roman Novak, Moravče

Izobrazba: Inženir telekomunikacije

 

Delovno mesto: Inženir produkcijskih sistemov

 

Radioamater, godbenik, amaterski astronom

"Verjamem, da ima občina Moravče priložnosti za uspešen in hitrejši razvoj tako na gospodarskem kot na energetskem področju in s tem dolžnost do okolja.
S transparentnostjo projektov ter strpno komunikacijo s svetniki in občani lahko naredimo korak naprej."

13. Marija Urbanija.jpg

13. Marija Urbanija, Serjuče

Izobrazba: Ekonomski tehnik

 

Delovno mesto: Referent kartičnega poslovanja

 

Aktivna članica v Župniji Moravče - tajnica ŽPS Moravče, krasilka cerkve, bralka Božje besede

"V naši občini že vrsto let čakamo na dom starejših občanov, zato se mi zdi to prednostna naloga. Zelo dobrodošlo bi bilo tudi dnevno varstvo starejših v domu. Poleg tega je težava tudi v nezadostnem številu prostih mest v vrtcu, saj morajo naši občani voziti otroke v vrtce v Ljubljano. Zato se bom še posebno zavzemala, da bodo v vrtec sprejeti vsi otroci."

14. Janez Klopčič.jpg

14. Janez Klopčič, Vrhpolje

Izobrazba: Kmetovalec

 

Delovno mesto: Delavec, kmetovalec

 

Poveljnik PGD Vrhpolje, 45 let mežnar v župniji Vrhpolje, 4 leta ključar v župniji Vrhpolje, sodelovanje z godbo, kulturnimi društvi, redarska služba

 

Geslo: zdrav bodite, rad' se mejte in pomagajte drug drugemu, ker ne veste, kdaj bo kdo potreboval pomoč. Z vami v službi ljudstva dan in noč, z gasilskim pozdravom: Na pomoč!

"Kot delavec in kmet vem, kaj je trdo delo. Zavzemal se bom za spoštovanje do tradicionalnih vrlin in načel. Občina mora najti sredstva za pomoč kmetovalcem ob izrednih naravnih razmerah, ki nas lahko doletijo. Podpirati moramo mlade prevzemnike, ki vestno nadaljujejo delo svojih prednikov."

bottom of page