top of page
shutterstock_2179412335_edited_edited.png

Naš načrt

Naš načrt za nov začetek združene moravške doline smo zaradi preglednosti razdelili v štiri poglavja in sicer na turistično-kulturni potencial, gospodarski potencial občine,  komunalna in cestna infrastruktura ter nov začetek za mlade. 

Turistično kulturni potencial

Občina Moravče ima ogromen turistični potencial. Naša dolina je bila nekoč imenovana dolina gradov, a žal je do danes ostal ohranjen le grad Tuštanj iz 15. stoletja. 

Gospodarski potencial občine

V občini Moravče je bila nekdaj najpomembnejša gospodarska dejavnost kmetijstvo. Danes morda nezaželena panoga, morda nerazumljena, a prepričan sem, da bomo v prihodnjih mesecih in letih spoznali, kako pomembna je lastna samooskrba.

Komunalna in
cestna infrastruktura

Zavzemam se za boljšo infrastrukturo naše občine. Napočil je čas, da občina skladno s svojimi pristojnostmi komunalno opremi celotno občino, saj pomemben del naše občine ni primerno komunalno opremljen. 

Nov začetek za mlade

Mladi so prihodnost vsake občine. Kot oče petih otrok vem, da so bile njihove potrebe v zadnjih letih zanemarjene. Zato jim je potrebno sedaj nameniti posebno pozornost, predvsem pa jim prisluhniti. 

bottom of page