top of page
shutterstock_2179412335_edited_edited.png

Naše vrednote

V Moravški dolini sta od nekdaj doma mir in tradicija. Ponosni smo na svojo složnost. Dolina gradov in neštetih cerkva ter spominskih obeležij je tista dolina, kjer je skupnost na prvem mestu. Moravčani pišemo zgodbo v tej dolini že dolga desetletja. 

Moravčani smo si od nekdaj pomagali, bili med sabo solidarni, spoštovali drug drugega ter bili drug do drugega predvsem človek.

 

Vrednote spoštovanja, sodelovanja in grajenja skupnosti bi rada ekipa Združene moravške doline prenesla v delovanje občinske uprave. Prepričani smo, da občinska uprava daje utrip celotni občini ter vsem občankam in občanom. Radi bi postali zgled mirnega, spoštljivega ter varnega delovanja v korist vseh. 

 

Glas za nas je glas za:

  1. Spoštljiv dialog

  2. Sodelovanje

  3. Pravičnost

  4. Vključevanje

  5. Razvoj

  6. Skupnost

  7. Nov začetek

Pozivamo in prosimo vas, da vnovič skupaj zgradimo skupnost. Skupnost, ki povezuje in skupnost, kjer je prijetno sobivati. Pozivamo vas, da ustvarimo skupnost, kjer se ceni narava, spoštuje človeka in njegovo delo ter je dom razvoju in podjetniški ustvarjalnosti.

Bodimo vnovič združena moravška dolina.

bottom of page